Merk & Positionering

Welke positie in de markt neemt u in? Hoe kunt u zich beter, sterker en onderscheidend positioneren? Definieer uw 'bedrijfs-DNA'. Ga daarbij altijd uit van eigen kracht. Van authenticiteit. En draag deze vervolgens op een bijzondere manier uit. In beeld. In tone of voice. In gedrag.